MRSA สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะสูงซึ่งเกิดขึ้นในสุกรสามารถกระโดดไปหามนุษย์ได้

ผลการศึกษาใหม่พบว่าสายพันธุ์ superbug MRSA ที่ดื้อต่อ methicillin  Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ  ได้เกิดขึ้นในปศุสัตว์ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพร่หลายในการเลี้ยงสุกร กรณีของ MRSA ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ในมนุษย์ยังคงเป็นเพียงส่วนน้อยของกรณี MRSA ทั้งหมดในประชากรมนุษย์ แต่ข้อเท็จจริงที่ว่ามันเพิ่มขึ้นนั้นเป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วง ลูซี่ ไวน์เนิร์ต สายพันธุ์นี้เรียกว่า CC398...